Startpagina
Telecom
Catalogus telecom
Besparing vast
Datanetwerken
Handleidingen
Mobiel
Catalogus mobiel
Produkten navigatie
Abonnement  tarieven
Technologie
Besparing mobiel
IP telefonie
Netwerkeisen VOIP
Mogelijkheden
Informatie
Contact
Route
Mooistenummers.nl

 

 

 

Technologie

Camerabewaking

3G (UMTS)

3G staat voor mobiele telefonie van de derde generatie. De UMTS-technologie staat daarbij centraal. Deze technologie laat een maximale downloadsnelheid van 384 Mbps toe. Hierdoor downloadt u een attachment van 3 MB in 1 minuut.
 

 


3G Breedband (HSDPA)

3G Breedband is de volgende stap in de mobielde telefonie van de derde generatie. De HSDPA-tecnologie vormt hiervoor de basis en laat een maximale downloadsnelheid van 1.8 Mbps toe, waardoor u een attachment van 3 MB downloadt in 20 seconden.
 

PIN-Code

Personal Identification Number: geheime viercijfercode die toegang geeft tot het GSM-netwerk.

PUK-Code

Personnel Unblocking Key: deblokkeringcode van de SIM-kaart.

EDGE

EDGE is een verdere evolutie van GPRS. Deze technologie biedt een maximum downloadsnelheid van tot 237 Kbps. Ondertussen bieden 3G en 3G Breedband nog hogere transmissie snelheden.
 

EFR

Enhanced Full Rate. Technologie die aan mobiele telefoons een superieure gesprekskwaliteit verleent, vergelijkbaar met die van het vaste telefoonnetwerk.

E-mail

Electronic mail-elektronische post: Een elektronisch bericht dat wordt afgeleverd aan één of meerdere personen die over hun eigen elektronische "brievenbus" beschikken.

GPRS

General Packet Radio Service. Het GPRS-systeem maakt een pakketgeschakelde draadloze gegevensoverdracht via een GSM-infrastructuur mogelijk. GPRS bewerkstelligt een optimaal gebruik van de GSM-netwerkcapaciteit voor internettoepassingen en biedt theoretisch maximale transmissiesnelheden van rond en bij 171 Kbits/s. Bovendien beschikt de gebruiker over een permanente IP-verbinding, zonder tijdslimiet, met internet of met het intranet van zijn bedrijf.

GSM

GSM (Global System for Mobile Communication) is een Europese norm voor digitale netwerken voor mobiele telefonie. Dit systeem gebruikt overeenstemmende frequentiebanden: 900 en 1800 MHz (vrijwel overal ter wereld), 1900 MHz (in de Verenigde Staten).

HSDPA (3G Breedband)

3G Breedband is de volgende stap in de mobielde telefonie van de derde generatie. De HSDPA-tecnologie vormt hiervoor de basis en laat een maximale downloadsnelheid van 1.8 Mbps toe, waardoor u een attachment van 3 MB downloadt in 20 seconden.

Hotspot

Hotspot, een openbare plaats waar draadloze internettoegang mogelijk is via een laptop of PDA en een Wireless LAN-kaart.

Internet

Een wereldnetwerk dat telecommunicatie- en computermiddelen (servers en privé-computers) met elkaar verbindt. Dit netwerk is bestemd voor de uitwisseling van elektronische berichten, multimedia-informatie en gegevensbestanden. De gegevensoverdracht gebeurt volgens een IP-protocol (Internet Protocol). Het systeembeheer is georganiseerd in netwerken die onderling met elkaar verbonden zijn.

Kbit/s

Kilobits per seconde: meeteenheid van de hoeveelheid gegevensoverdracht, gelijk aan 1.024 bits per seconde.

Mbit/s

Megabits per seconde: afkorting van megabits per seconde, te weten 1.024 x 1.024 octets.

MP 3

MP3 is een audio-compressieformaat waarmee bestanden van een hoge geluidskwaliteit kunnen worden gecomprimeerd.

Roaming

De mogelijkheid voor een abonnee om via zijn gsm overal op het GSM-netwerk, in België en in het buitenland, te bellen en gebeld te worden. De abonnee die zijn SIM-kaart gebruikt wordt door zijn operator gefactureerd. Deze toepassing is mogelijk dankzij roaming-overeenkomsten die werden afgesloten tussen de verschillende Europese telecommunicatieoperatoren.

SIM-kaart

De SIM-kaart (Subscriber Identification Module) wordt in de mobiele telefoon geplaatst en bevat alle gegevens over de abonnee.

Sms

De Short Message Service is een toepassing waarmee op het scherm van de mobiele telefoon korte tekstberichten kunnen worden verzonden en ontvangen.

UMTS  (3G)

Universal Mobile Telecommunication System. De UMTS-norm, een radio-interface voor de derde generatie mobiele telefoons, baant de weg voor nieuwe ontwikkelingen in mobiele multimediatoepassingen. UMTS maakt theoretische transmissiesnelheden mogelijk van maximaal 384 kb/s, ofwel 10 keer sneller dan GPRS.

WAP

Wireless Application Protocol is de wereldcommunicatienorm. Het is de norm die toelaat een compatibele mobiele telefoon met internet te verbinden. Met WAP kan men minipagina's raadplegen, interactie is mogelijk aan de hand van een klein meerkeuzescherm.

Web

Afkorting van world wide web. Het world wide web is een kleiner onderdeel van internet en groepeert duizenden multimediaservers die onderling verbonden zijn via hyperlinks.

Wi-Fi

Wi-Fi, afkorting van wireless fidelity, wordt gebruikt om te verwijzen naar een netwerk van het type 802.11. Het kan dan zowel om type 802.11b, 802.11a, als dualband enz. gaan. De term gaat uit van de Wi-Fi Alliance. Alle producten die getest en goedgekeurd zijn als "Wi-Fi Certified" (een geregistreerd handelsmerk) door de Wi-Fi Alliance zijn compatibel, zelfs als ze van verschillende producenten afkomstig zijn.

WLAN

WLAN, afkorting van wireless local-area network. Het is een soort lokaal netwerk dat radiogolven van hoge frequentie gebruikt in plaats van kabels om te communiceren tussen twee verbindingspunten.